Organami szkoły są:

 1. Dyrektor;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje organów szkoły zawarte są
w § 20 do § 25 statutu LINK TUTAJ

Osoby sprawujące funkcje:

 • Beata Prus - dyrektor
 • Anna Zimna - wicedyrektor
 • Tomasz Wasela - wicedyrektor
 • Małgorzata Brzęcka - główny księgowy
 • Joanna Grzesiak - samodzielny referent
 • Beata Drzewiecka - starszy specjalista ds. kadr
 • Roman Miedziński - kierownik gospodarczy
 • Jolanta Pilich - sekretarz szkoły

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus

Początek strony