Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół Nr 7- jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu zespołu, tj.: szkoły podstawowej i gimnazjum planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy, Małgorzata Brzęcka.

Początek strony