Organami szkoły są:

  1. Dyrektor;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców;
  4. Samorząd Uczniowski.

Kompetencje organów szkoły zawarte są
w § 20 do § 25 statutu LINK TUTAJ

Osoby sprawujące funkcje:

udostępniający: Beata Drzewiecka
wytwarzający / odpowiadający:  Beata Prus